Avanti Turnivo

Agenda Algemene Leden Vergadering najaar 2018

Uitnodiging 

Voor de Algemene Ledenvergadering van 2018 (najaarsvergadering) van Gym- en Turnvereniging Avanti-Turnivo, te houden op maandag 15 of 22 oktober 2018. In hotel De Tipmast, Tipmast 84A, Bladel. Aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is alsvolgt:

  1. Opening door de voorzitter, R. Van Kouteren
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Vaststelling notulen van de vergadering van maandag 23 april 2018
  5. Vaststelling van de begroting 2019-2020
  6. Voorstel aanpassing contributie
  7. Bestuurswijzigingen (aftreden voorzitter en mededeling penningmeester)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

We zien u graag tijdens de vergadering.