Avanti Turnivo

Veelgestelde vragen

Kan ik een proefles komen volgen?
Nee, met ingang van het seizoen 2019-2020 bieden we geen proeflessen meer aan, maar kunt u kennismaken in de vorm van een korte clinic. Dit zijn in principe 5 trainingen. U of uw kind maakt goed kennis met de training en onze trainers hebben een goed beeld van het niveau. Uw zoon of dochter wordt daarna ingedeeld op zijn of haar niveau. De kosten voor een clinic zijn € 20,-. Wilt u deelnemen meld dan hier aan voor een clinic.  U krijgt van onze ledenadministratie bericht wanneer een nieuwe clinic start. 

Is er een wachtlijst?
Soms is er een wachtlijst. Indien er een wachtlijst voor een bepaalde groep is, zal de ledenadministratie u daarover informeren.

Wat is de hoogte van de contributie?
De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren dat u afneemt. Wij hanteren een basiscontributie voor het eerste en tweede uur dat u per week bij ons traint. De basiscontributie bedraagt € 190 per seizoen, voor iedere groep waar u aan deelneemt. Traint u eenmaal per week, dan is de jaarcontributie € 190. Traint u tweemaal per week, dan is de jaarcontributie € 380,-. Voor ouder-kindgym en kleutergym rekenen we € 65,- per clinic. Deze lessen zijn ook iets korter.
Indien u later in het seizoen instroomt in een van de groepen, neemt de contributie tijdsevenredig af. De ledenadministratie kan u hier meer over vertellen. Neem contact met de ledenadministratie op via ledenadministratie@avanti-turnivo.nl .

Niet-sportende leden betalen € 5 per maand. Dit geldt bijvoorbeeld voor leden die voor langere tijd geblesseerd zijn. Niet-sportende leden zijn lid van Avanti-Turnivo en de KNGU. Voor bepaalde groepen, zoals de selectiegroepen, geldt een afwijkende regeling.

Is er inschrijfgeld verschuldigd?
Ja, het inschrijfgeld bedraagt € 25,–.

Hoe wordt de contributie betaald?
Betalen van contributie is alleen mogelijk per automatische incasso, aan het begin van het seizoen. U machtigt de vereniging tot het uitvoeren van de incasso bij het aanmeldformulier. Voor bepaalde groepen, zoals de selectiegroepen, geldt een afwijkende regeling. 

Indien automatische incasso niet lukt, zijn wij genoodzaakt om € 5 administratiekosten in rekening te brengen.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?
Opzeggen van het lidmaatschap kan per seizoen, uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Afmelden doet u bij de ledenadministratie (ledenadministratie@avanti-turnivo.nl). Meldt u later af dan 1 juni dan bent u de bondscontributie voor een jaar alsnog verschuldigd. 

Zijn jullie aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie?
Ja, wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Onze leden zijn automatisch lid van de KNGU. De af te dragen bondscontributie is opgenomen in de clubcontributie. 

Hoe lang duurt een training?
De trainingen voor onze recreatieve turnleden duren een uur. De lessen van onze kleuters iets korter omdat die nog een korter ‘spanningsboog’ hebben. Deze tijd is inclusief het klaarzetten van onze turnmaterialen en het opruimen hiervan. In de sporthallen en gymzaal waar de trainingen zijn huren we per uur. Na de laatste minuut van het uur moeten we de zaal weer leeg achterlaten. Om de trainingstijd optimaal te benutten is het prettig als ouders helpen bij het klaarzetten en opruimen.

Gaan de lessen het gehele jaar door?
Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen. Ingeval er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals groot onderhoud aan een van de sportzalen of ziekte van een trainer, doen wij ons uiterste best om voor een alternatief te zorgen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Worden trainingen die uitvallen vervangen?
Het heeft nooit onze voorkeur om een training uit te laten vallen. Als we tijdig weten dat een trainer niet aanwezig kan zijn, dan zoeken we eerst vervanging. Maar dit lukt niet altijd. Het kan ook voorkomen dat een trainer zich ’s-ochtends ziek meldt. Dan is het bijna niet mogelijk om nog tijdig vervanging te regelen. Dit kan dus een reden zijn dat een training helaas uitvalt.

Als een training uitvalt proberen we die, indien mogelijk, op een ander moment in te halen. In de kernen waar we in een gymzaal of sporthal trainen is dit lastig omdat we te maken hebben met de roosters van andere verenigingen en we ook rekening moeten houden met de werktijden/beschikbaarheid van onze trainers. Een vervangende training in onze turnhal in Reusel ligt iets makkelijker omdat we die 7 dagen per week tot onze beschikking hebben.

Hoe kan ik aan clubkleding komen?
Voor recreatievesporters hebben we geen clubkleding. Een willekeurig turnpakje voor de meisjes is voldoende. Voor jongens adviseren we een jongensturnpak met legging of T-shirt met korte broek.

Zijn er financiële tegemoetkomingen?
Wij vinden dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om te sporten. Daarom proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Mocht het betalen van de contributie lastig zijn, dan kunt u dit melden bij uw gemeente. Wij hebben goede contacten met gemeenten en kunnen u helpen inkomensondersteuning ten behoeve van het sporten aan te vragen.

Gelukkig zijn er verschillende regelingen waardoor ieder kind toch kan sporten. Een hiervan is Stichting Leergeld. Zij ondersteunen diverse kinderen uit de Kempen zodat ook zij kunnen sporten. Dit is de link naar Stichting leergeld Nederland: https://www.leergeld.nl/

Mijn kind is verhinderd/ziek. Wat nu?/
Bij verhindering meld je je, behoudens uitzonderingsgevallen, uiterlijk 24 uur van te voren per e-mail of telefonisch af bij de trainer. Het e-mailadres vind je terug op de websitepagina ‘organisatie’ en op de informatie die je aan het begin van het seizoen eventueel hebt ontvangen.

Mijn kind is iets verloren in de gymzaal. Wat nu?
Gevonden spullen worden door de train(st)ers of in de sporthal centraal verzameld. Spreek een train(st)er aan of de spullen van uw kind gevonden zijn of informeer bij de sporthal. Een aantal keer per jaar worden spullen die er al lang liggen weggegooid.

Kunnen personen met een beperking bij jullie sporten?
Ja, dat kan. Bij voorkeur plaatsen wij personen met een beperking, indien mogelijk, in een reguliere lesgroep. Mocht uw kind een beperking hebben b.v. een storing in het autistisch spectrum dan verzoeken we u dit vooraf te melden bij de ledenadministratie. Op die manier kunnen we de betrokken trainer informeren en proberen we daar rekening mee te houden. 

Help! Ik heb een blessure. Wat nu?
Bij een blessure overleg je met de trainer of een aangepast trainingsschema mogelijk is. Eventueel kan dit in overleg met Fysiotherapie Bladel. Onze vereniging werkt samen met Fysiotherapie Bladel.

Zijn er bijzondere voorwaarden voor deelname in de selectiegroepen/wedstrijdgroepen?
Ja. Deelname aan de selectiegroepen vindt slechts plaats op uitnodiging. Indien je op dit moment deelneemt aan een wedstrijdgroep van een andere vereniging, kun je contact opnemen met onze hoofdtrainster via corrie@avanti-turnivo.nl .

Ik wil sponsor worden! Kan dat?
Ja, dat kan. Wij bieden sponsorpakketten op maat, waarbij een duurzame samenwerking met onze sponsoren voorop staat. Dit varieert van het zijn van ‘vriend van’ de vereniging tot een samenwerking zoals wij die onder meer hebben met Fysiotherapie Bladel, LDE Accountants en Jump XL-Eersel. Voor meer informatie neemt u contact op met de voorzitter via ronald@avanti-turnivo.nl .

Ik wil vrijwilliger worden! Kan dat?
Ja, graag zelfs. Een vereniging is van haar leden. Dus hoe meer mensen helpen, des te leuker de club. Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter, Ronald van Kouteren, via ronald@avanti-turnivo.nl .

Zoeken jullie nog personeel
Heb je interesse om training te geven of te assisteren binnen onze club, stuur dan een bericht naar de club. Als er vacatures zijn worden deze vermeld als nieuwsbericht. Maar je kunt altijd een open sollicitatie mailen naar info@avanti-turnivo.nl

Mijn vraag staat er niet bij! Wat nu?
U kunt een e-mail sturen naar info@avanti-turnivo.nl . Het streven is om vragen binnen een paar werkdagen te beantwoorden.
_