Avanti Turnivo

30 November informatieavond jubileumjaar en ALV

We nodigen onze leden of hun wettelijke vertegenwoordigers uit om aanwezig te zijn bij de informatieavond over het jubileumjaar 2023. Het jaar dat de club 50 jaar bestaat. Tegelijkertijd houden we een korte Algemene ledenvergadering waarin we onder meer de begroting voor 2023 voor leggen ter goedkeuring. 

De agenda van de Algemene Ledenvergadering:

  1. Notulen vorige vergadering
  2. Mededelingen
  3. Begroting 2023
  4. Rondvraag

We ontmoeten u graag in de Barbaszaal van Hotel De Tipmast, Tipmast 48A, 5531 NG Bladel. We beginnen om 20.00 uur.  Graag tot dan.