Aanscherping corona regels.

Helaas loopt het aantal besmettingen in onze omgeving en heel Nederland behoorlijk op. We kunnen niet garanderen dat er tijdens een training geen besmetting kan plaatsvinden. Uiteraard willen we samen met u de risico’s tot een minimum beperken! Maar deelname is en blijft op eigen risico.

Wij vinden het erg belangrijk dat onze leden, train(st)ers en assistenten zo veilig mogelijk aan de lessen deelnemen. Vandaar dat we alle richtlijnen van het RIVM, NOC/NSF en onze turnbond KNGU opvolgen. Aangevuld met de regels vanuit de verschillende gemeenten, sportaccommodatie en de vereniging. Indien nodig zullen de regels worden aangepast.

Van de leden wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van onderstaande regels en deze opvolgen. Als uw kind lid is, dan deze regels samen goed doornemen. De aanwijzingen van de organisatie en de sportaccommodatie moeten altijd worden opgevolgd.

Algemene veiligheidsregels i.v.m. coronavirus Avanti-Turnivo

 • Blijf thuis bij (milde) klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts plotseling verlies van reuk  of smaak en laat je testen. Liever een training overslaan dan iemand besmetten. Bij besmetting in de vereniging lopen we kans dat onze trainingslocatie voor een bepaalde periode wordt gesloten. Dat willen we natuurlijk voorkomen!
 • Voor de start van de les zal er een gezondheidscheck plaatsvinden, indien u als sporter één van de vragen van de gezondheidscheck met “ja” beantwoord is deelname aan de les niet toegestaan. Dit geldt ook voor leden onder de 13 jaar. 
 • Kinderen onder de 13 jaar met verkoudheidsklachten blijven ook thuis om te voorkomen dat onze train(st)ers/assistenten worden aangestoken met een verkoudheid en daardoor geen training mogen geven. 
 • Als lid blijf je thuis als iemand in jouw huishouden besmet is en/of is getest en nog geen uitslag heeft ontvangen.
 • Blijf thuis als je in een gebied bent geweest met code oranje of rood, volg de instructies op van het RIVM en kom niet trainen tot de quarantaine periode voorbij is (10 dagen quarantaine).
 • Houd 1,5 m afstand van iedere persoon van 18 jaar en ouder, ook tijdens het sporten. Ook sporters onder de 18 jaar houden tijdens de training zoveel mogelijk afstand van elkaar. 
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen bij binnenkomst in de binnenruimtes van de sportaccommodaties.

Regels trainingen

 • Voor leden van Avanti-Turnivo geldt dat we thuis omkleden en voor vertrek naar de training de handen goed wassen met zeep.
 • Ga voor vertrek naar de training naar het toilet om gebruik van het toilet in de sportaccommodatie tot een minimum te beperken (dus de kans op besmetting te beperken)
 • Kom in sportkleding naar de les! Kleedlokalen op de sportaccommodatie zijn gesloten. Trek makkelijke schoenen of slippers aan en een jas/trainingsjack over de sportkleding. 
 • Kinderen afzetten en halen doen we op de parkeerplaats of buiten voor de ingang van de sportaccommodatie.
 • Leden verzamelen 1 tot max. 5 minuten voor de start van de les bij de ingang van de sportaccommodatie en wachten daar tot ze worden opgehaald en binnen gelaten door iemand van de club. Let op, je wacht buiten, de kleedlokalen zijn gesloten!  Houd voldoende afstand,  van elkaar en laat de ingang altijd vrij. Kom niet op eigen initiatief naar binnen, je wordt opgehaald.
 • Bij binnenkomst gebruiken we de desinfectie die aanwezig is in de sportaccommodatie, daarna ga je direct op de aangewezen plek zitten. 
 • Zie voor wisseling van de lessen de informatie verder op! Dit verschilt per dorp. 
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen bij binnenkomst in de binnenruimtes van de sportaccommodaties. Tijdens sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 
 • Breng alleen noodzakelijke trainingsspullen mee naar de training, laat spullen die je niet nodig hebt tijdens de les thuis. 
 • Schud geen handen en geef geen “high fives”
 • Na afloop van de les, direct de sportaccommodatie verlaten. Omkleden in de sportaccommodatie is niet toegestaan! 
 • Personen die geen taak hebben tijdens de les worden niet toegelaten in de sportaccommodatie. Bij de ouder/kindgym is maximaal één ouder/begeleider toegestaan.
 • Ieder lid is verplicht de instructies van de organisatie op te volgen. 
 • Aan het einde van de les worden de gebruikte materialen onder leiding van de train(st)ers gezamenlijk schoongemaakt.

Wisseling lessen Eersel, Bladel en Hilvarenbeek 

 • Voor onze sportaccommodatie in Eersel, Bladel en Hilvarenbeek geldt dat de normale ingang van de sportaccommodatie wordt gebruikt. Sporters wachten buiten voor de hoofdingang van de accommodatie tot ze worden opgehaald door iemand van de club. Na de gezondheidscheck mogen de sporter naar binnen. 
 • Bij wisseling van les, krijgen leden die klaar zijn een plek aangewezen om te wachten tot de volgende groep binnen is. Zodra de volgende groep binnen is, mag de groep die klaar is naar buiten. Op die manier beperken we het contact bij het wisselen van les tot een  minimum.
 • De groep gaat als geheel naar binnen, later binnenkomen is niet toegestaan. Deelname aan de les is in dat geval niet meer mogelijk.

Wisseling Reusel 

 • Voor onze sportaccommodatie in Reusel geldt dat leden van Avanti-Turnivo NIET de hoofdingang gebruiken maar de zij-ingang. U vindt deze ingang als u met het gezicht naar de hoofdingang staat aan de rechterzijde van het gebouw. De hoofdingang wordt gebruikt voor andere sporten.  Sporters wachten buiten, op afstand van elkaar, voor de zij-ingang van de accommodatie tot ze worden opgehaald door iemand van de club. Na de gezondheidscheck mogen de sporters naar binnen.
 • De leden gaan na de les naar buiten door de nood-uitgang aan de zijkant van de hal (zijde apotheek) zodat wisselende groepen elkaar niet passeren.
 • Zodra de les start gaat de deur dicht, zodra de deur is gesloten is deelname aan de les niet meer mogelijk.
 • Per gemeente of locatie kunnen andere regels gelden in de sportaccommodatie, onze train(st)ers zijn hiervan op de hoogte en zullen deze afwijkende regels bespreken met de leden.

Ouder- en kindgym 

 • Bij de ouder/kind gym wordt de ouder/begeleider gezien als sporter. Voor de ouder/begeleider gelden dezelfde regels als voor onze leden van 18 jaar en ouder.  Er mag maximaal één ouder/begeleider per kind meedoen tijdens de les. Dringend advies om tijdens de les een mondkapje te dragen. 
 • Tijdens de les houden de ouders/begeleiders en trainers 1,5 m afstand van elkaar.

Kleutergym

 • Tijdens de kleuterles zijn ouder(s) niet toegestaan in de les.

Gebruik van kantine/horeca

Ouders mogen tijdens de les van hun kind niet in de kantine op hun kind wachten. Kinderen ophalen kan op de parkeerplaats. Kantines van sportaccommodaties zijn gesloten, ook al is soms de deur geopend in verband met gebruik van de sporthal. Dit geldt vooral onze accommodatie in Reusel. 

Richtlijnen geldend voor ouders en verzorgers:

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.

• Stem met je kind contactgegevens af zoals een 06-nummer waarop jezelf of de oppas is te bereiken tijdens de les. Geef het juiste telefoonnummer mee op een briefje. Indien uw kind ziek wordt of klachten vertoond tijdens de les dan is deelname aan de les niet mogelijk. In dat geval vragen we u om uw kind op te halen.
• Meld je kind(eren) tijdig af voor de les. In verband met bron- en contactonderzoek zijn we verplicht vooraf een lijst te hebben met deelnemers per les.
• Breng je kind(eren) alleen naar de sport locatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat.
• Breng je kind(eren) niet naar de sport locatie als je kind (ook milde!) klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts of een vraag van de veiligheidscheck met ja wordt beantwoord.  We kunnen het kind dan niet toelaten tot de les.
• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit, is het toegestaan om één hulpouder/coronateamlid op de sport locatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.
• Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sport locatie/ afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.