I

n januari starten Avanti-Turnivo en Stichting Special Heroes in samenwerking met SBO De Piramide een buitenschools sportaanbod voor kinderen van De Piramide. Dit gebeurt in de vorm van een pilot.
Het sportaanbod is bedoeld als vervolg op het programma Click Sport op de piramide. Voor de kinderen betekent dit een eerste stap van binnen schools sportaanbod naar buitenschools sportaanbod. De lessen worden ingevuld middels de “Club Extra” methodiek. Meer informatie over de methodiek is te vinden via de website van Special Heroes.

Inmiddels hebben trainers van Avanti-Turnivo de bijscholing voor Club Extra gevolgd. Het sportaanbod zal in de vorm van een pilot worden aangeboden aan de kinderen in de periode van 30 januari 2019 tot en met 17 april 2019. Deelname aan het beweegaanbod is voor de kinderen kosteloos.
Na de laatste training zal de pilot worden geëvalueerd. Doel van de pilot is ervaring op te doen met een specifiek buitenschools aanbod voor kinderen met afstand tot het regulier sportaanbod.