Iets meer dan dertig peuters en kleuters die de ouder-kindgym of kleutergym volgen hebben afgelopen week hun officiële nijntje beweegdiploma behaald. In de kernen Eersel en Reusel werd de formele test afgenomen. Alle deelnemende kinderen voldeden aan de normen die door de KNGU zijn opgesteld voor het Nationale beweegdiploma.

Trost volgden ouders en groot-ouders de verrichtingen van hun kinderen of kleinkinderen. Na afloop ontvingen ze allemaal een echt nijntje diploma en een voucher voor een gratis 3-gangen kindermenu van Hotel-Restaurant De Tipmast.
Het diploma vormt het sluitstuk van een clinic die de kinderen hebben gevolgd. Tijdens zo’n clinic wordt onder gediplomeerde leiding spelenderwijs bewegingservaring opgedaan. Kinderen klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Verder leren ze ook het inschatten van afstand, diepte en hoogte. Binnen de club wordt vaker zo’n clinic van 12 weken in Eersel, Bladel en Reusel gestart.