Vanaf 4 september starten er bij Avanti-Turnivo weer diverse groepen met ouder-kindgym en kleutergym. Zowel in Eersel, Bladel en Reusel wordt gestart. Ouder-kindgym is speciaal voor kinderen van 2 en 3 jaar en kleutergym is voor kinderen van 4 en 5 jaar. In beide leeftijdsgroepen kunnen de kinderen in een korte periode het Nationale nijntje beweegdiploma behalen.  

Ouder-kindgym

Het opdoen van bewegingservaring is voor kinderen van deze leeftijd van groot belang voor hun ontwikkeling. Onder gediplomeerde leiding en begeleiding van ouders of grootouders krijgen kinderen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden. Zo worden ze gestimuleerd om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Een kind leert tijdens de les onder meer kleine opdrachten uit te voeren. Daarnaast komt het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert een kind ook rekening met andere kinderen te houden. In een clinic van 12 weken kan een kind het officiële nijntje beweegdiploma halen.

Peuter-kleutergym

Het vervolg op ouder-kindgym is kleutergym. In deze trainingen komen ze alleen. Dus zonder ouders. Het is een logische volgende stap in de bewegingsontwikkeling van een kind. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkeling van de kleine motoriek met verschillend aanbod in de vorm van klein materiaal, zoals: ballen, hoepels, pittenzakjes, schuimblokken, touwtjes enz. Tijdens de kleutergym wordt toegewerkt naar het behalen van het Nationale beweegdiploma 2.

Ieder kind kan 2 gratis proeflessen volgen en het lidmaatschap kan worden afgesloten voor een jaar of een periode van 12 weken.