Op zaterdag 19 november van 10.00 uur tot 11.30 uur is de speciale Pietengymles voor de kinderen van onze vereniging t/m groep 5 van de Basisschool. De kinderen ontvangen hiervan GEEN briefjes in de training!
De Pietengym is een vrije gymles, in het teken van Pietenkunsten. Wij gaan er van uit dat uw kind aanwezig is op zaterdag 19 november in Sporthuis Reusel. Schutsboom 1. 5541 RW Reusel. Is uw zoon of dochter verhinderd dan vragen we u af te melden via  inschrijvenat@hotmail.com

De Pietengym wordt geleid door leden van de activiteitencommissie. Of (en welke) trainsters aanwezig zijn is nog niet bekend. En natuurlijk wordt de “les” opgevrolijkt door een aantal Pieten.

Voor een goed verloop van deze activiteit vragen we wel de hulp van een aantal ouders. Wie zin en tijd heeft om te helpen die dag kan zich opgeven bij Wilma van der Weijst, tel. 0497-643398 / 06-22037460 e-mail: familievanderweijst@hetnet.nl