Een aantal keer per seizoen worden er wedstrijden georganiseerd voor alle turnsters die in een recreantengroep trainen. Dit seizoen zijn er twee teamwedstrijden.
Teamwedstrijd 1 is op zondag 6 november en de finale op zondag 18 december.
Inschrijven vóór de teamwedstrijden is verlengd tot uiterlijk 23 oktober door een email te sturen naar activiteiten@avanti-turnivo.nl
Vermeld in de mail:
1.Je volledige naam
2.de geboortedatum
3.de groep waar wordt getraind

In de lessen wordt al getraind op de oefenstof voor deze wedstrijden. Ieder lid kan meedoen aan deze leuke wedstrijden. Ook als je nog maar net lid bent.

De jongens doen deze keer op verzoek van de trainer niet mee aan de teamwedstrijd. Voor hen zal later in het seizoen een wedstrijd worden georganiseerd.