VoorzittershamerMaandag 24 April is de Algemene ledenvergadering gepland. U bent van harte welkom in de Barbaszaal van De Tipmast in Bladel. De vergadering begint om 20.00 uur. Het bestuur zal onder meer de jaarcijfers van 2016 presenteren. De stukken kunt u opvragen door een mail te sturen naar ronald@avanti-turnivo.nl

De agenda voor die avond is alsvolgt:

 

AANVANG: 20.00 UUR

1. Opening door de voorzitter, R. Van Kouteren
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Vaststelling notulen van de vergadering van maandag 31 oktober 2016 (bijlage 1)
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Vaststellen jaarstukken 2016 (bijlage 2)
7. Vaststellen jaarverslag (bijlage 3)
8. Benoemen kascontrolecommissie 2017
9. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe hal in Hilvarenbeek en de behoefte aan extra
ruimte in Reusel.
10. Rondvraag
11. Sluiting