Gelukkig zijn er nogal wat versoepelingen doorgevoerd. Toch zijn we nog niet van alle maatregelen voor de sport af. Hieronder vind je de meest belangrijke regels dit op dit moment nog gelden en waar de vereniging zich aan houdt.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 12 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Daar waar dat binnen niet mogelijk is, wacht men buiten. Om te voorkomen dat er onnodig veel mensen bij elkaar komen blijven ouders zoveel mogelijk buiten wachten op hun kind na afloop van de les, maar ook bij de start van de les.

 

Algemene richtlijnen en regels

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, we hanteren nog steeds dezelfde gezondheidscheck
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houdt 1,5 m afstand van anderen en vermijd drukte
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • schud geen handen
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht
 • sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken
 • gezondheidscheck en registratie blijven verplicht
 • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje
 • voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca. Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplaats blijven zitten. Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • zorg voor een goede hygiëne van de sportmaterialen en reinig deze na iedere activiteit

 

In Reusel gebruiken we de zij-ingang, de hoofdingang is voor andere sporten. Als de horeca is gesloten is het niet toegestaan om in de kantine plaats te nemen.