De afgelopen vijf jaar was het niet nodig om de contributie te verhogen. Door de stijging van onze grootste kostenposten ontkomen we daar het komende seizoen helaas niet aan. Met ingang van het nieuwe seizoen gaat de contributie € 20,– omhoog voor elk uur van de basiscontributie en gaat de aanvullende contributie voor mensen die meer dan twee uur per week trainen omhoog van € 12,50 per kwartier naar € 15,– per kwartier. Deze contributie is zo vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen najaar waarin ook de begroting voor dat seizoen is goedgekeurd.

Voor de duidelijkheid:

Basiscontributie:

1 uur sporten in de week € 180,– per seizoen.
2 uur sporten in de week 2 x € 180,– = € 360,– per seizoen.

Aanvullende contributie (voor idereen die meer dan 2 uur per week traint)

Stel je traint 4 uur per week
Basiscontributie 2 x € 180,– = € 360,– per seizoen
8 kwartieren extra (8 x € 15,–) = € 120,– per seizoen
Opgeteld wordt de contributie dan € 480,– per seizoen.