Eind september start Avanti-Turnivo weer een nieuwe clinics van 18 weken ouder-kindgym. De clinic wordt gegeven in de kernen Eersel, Bladel en Reusel. Na afloop van deze clinic ontvangen de kinderen het officiële nijntje beweegdiploma.

De club biedt in alle drie de kernen ouder-kindgym aan speciaal voor kinderen van circa 2 en 3 jaar. Het opdoen van bewegingservaring is voor kinderen van deze leeftijd van groot belang voor hun ontwikkeling. Onder gediplomeerde leiding en begeleiding van ouders of grootouders krijgen kinderen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden.

Zo worden ze gestimuleerd om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Een kind leert tijdens de les onder meer kleine opdrachten uit te voeren. Daarnaast komt het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert een kind ook rekening met andere kinderen te houden. Tijdens deze trainingen wordt er toegewerkt naar het behalen van het Nationale nijntje beweegdiploma 1 of 2.

De lessen starten op onderstaande data en tijden:

  • Eersel woensdag 22 september, tijd 10.00-10.50 uur
  • Reusel Vrijdag 01 oktober, tijd 9.00-9.50 uur
  • Bladel (start later in het seizoen op een vrijdag, tijd 10.40-11.30 uur)

Aanmelden voor de clinics kan hier. Voor meer informatie mailt u  naar ledenadministratie@avanti-turnivo.nl