Algemene ledenvergadering vervallen

De geplande algemene ledenvergadering van april is niet doorgegaan. De belangrijkste agendapunten van deze vergadering waren:

  1. Verslag van afgelopen jaar. Hierover kunnen we zeggen dat het jaar in elk geval met een klein positief resultaat is afgesloten. De toelichting op de exploitatie en het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid wordt verschoven naar de najaarsvergadering.
  2. Het meerjarenbeleidsplan. Dankzij de inbreng van meerdere leden is dit plan inmiddels zo goed als klaar. Het was de bedoeling om de laatste details eind maart te bespreken met een aantal mensen om het daarna als concept in de vergadering ter goedkeuring voor te leggen. Ook dit punt schuiven we door naar de najaarsvergadering.

Deze agendapunten komen in het najaar op de agenda.