Uitnodiging 

Voor de Algemene Ledenvergadering van 2019 (voorjaarsvergadering) van Gym- en Turnvereniging Avanti-Turnivo, TE HOUDEN OP DONDERDAG 9 mei 2019. IN HOTEL DE TIPMAST, TIPMAST 84A,   BLADEL. AANVANG: 20.00 UUR

De agenda voor deze vergadering is alsvolgt

  1. Opening door de voorzitter R. Van Kouteren
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Vaststelling notulen van de najaarsvergadering 2018
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Vaststellen financiële jaarstukken 2018
  7. Benoemen kascontrolecommissie 2019
  8. (nieuwe) accommodatie Reusel
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Opmerking: Eventuele achterliggende stukken kunt u opvragen via info@avanti-turnivo.nl.

Aansluitend praten we met geïnteresseerden verder over de toekomst van de club om een nieuw meerjarenplan te maken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Avanti-Turnivo.