Uitnodiging 

Voor de Algemene Ledenvergadering van 2018 (voorjaarsvergadering) van Gym- en Turnvereniging Avanti-Turnivo, TE HOUDEN OP MAANDAG 23 APRIL 2018. IN HOTEL DE TIPMAST, TIPMAST 84A,   BLADEL. AANVANG: 20.00 UUR

De agenda voor deze vergadering is alsvolgt

 1. Opening door de voorzitter, R. Van Kouteren
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststelling notulen van de vergadering van maandag 30 oktober 2017
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Vaststellen jaarstukken 2017
 7. Vaststellen jaarverslag
 8. Benoemen kascontrolecommissie 2018
 9. Uitbreidingsbehoefte kader
 10. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe hal in Hilvarenbeek en de behoefte aan extra ruimte in Reusel.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Opmerking: Eventuele achterliggende stukken kunt u opvragen via info@avanti-turnivo.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Avanti-Turnivo.