18 November is de najaarseditie van de algemene ledenvergadering 2021. We hebben een fysieke vergadering gepland. Uiteraard met inachtneming van de geldende coronaregels. Mocht het helaas niet mogelijk zijn dan houden we de ledenvergadering digitaal via Teams. In dat geval volgt meer informatie hierover.

Hieronder treft u de agenda aan voor de vergadering

 

Agenda:
1. Opening;
2. Goedkeuring (concept) notulen ALV voorjaar 2021;
3. Update exploitatie 2021;
4. Toelichting en akkoord op begroting 2022;
5. Vrijwilligers voor acties ter versterking van onze financiƫle positie;
6. Prioriteit uit meerjarenplan is meer betrokkenheid en meer inbreng van ouders;
7. Rondvraag;

De vergadering is in Hotel De Tipmast in Bladel (in de Barbaszaal) en start om 19.30 uur. Graag tot dan.