U bent van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 30 oktober (najaarsvergadering).  De vergadering is gepland  op maandag 30 oktober in hotel De Tipmast, Tipmast 84A, 5531 NG Bladel. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter, R. Van Kouteren
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Vaststelling notulen van de vergadering van maandag 24 april 2017
  5. Vaststelling van de begroting 2018-2020. Aan de orde is de begroting van 2018 met een doorkijk tot 2020.
  6. Voorstel inning contributieselectieleden. Het bestuur stelt voor om de hoogte van de contributie onveranderd te laten.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting