Dinsdag 17 november is, onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels, de algemene ledenvergadering gepland. Start om 19.30 uur in De grote zaal van Hotel De Tipmast in Bladel.
Agendpunten o.m. :
Financieel verslag 2019
Begroting 2021
Meerjaren beleidsplan 2021-2025

Noteer de datum alvast. Een uitgebreide agenda volgt en ook de te bespreken stukken zijn binnenkort op te vragen.