Kan ik een proefles komen volgen?
Ja, dat kan. U kunt twee lessen uitproberen. Stuur een mail met uw telefoonnummer en de geboortedatum van degene die de proefles wil volgen naar ledenadministratie@avanti-turnivo.nl . De ledenadministratie neemt contact met u op.

Is er een wachtlijst?
Meestal is er geen wachtlijst. Indien er een wachtlijst voor een bepaalde groep is, zal de ledenadministratie u daarover informeren.

Wat is de hoogte van de contributie?
De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren dat u afneemt. Voor ieder trainingsuur dat u afneemt betaalt u € 160 per uur per jaar. Indien u later in het seizoen instroomt in een van de groepen, neemt de contributie tijdsevenredig af. De ledenadministratie kan u hier meer over vertellen. Neem contact met de ledenadministratie op via ledenadministratie@avanti-turnivo.nl .

Niet-sportende leden betalen € 5 per maand. Dit geldt voor bijvoorbeeld voor leden die voor langere tijd geblesseerd zijn. Niet-sportende leden zijn lid van Avanti-Turnivo en de KNGU.

Voor bepaalde groepen, zoals de selectiegroepen, geldt een afwijkende regeling.

Is er inschrijfgeld verschuldigd?
Ja. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,–. Hiervoor ontvang je als nieuw jeugdlid ook een gratis club T-shirt.

Hoe wordt de contributie betaald?
Betalen van contributie is alleen mogelijk per automatische incasso, aan het begin van het seizoen. U machtigt de vereniging tot het doen van de incasso bij het aanmeldformulier. Voor bepaalde groepen, zoals de selectiegroepen, geldt een afwijkende regeling.

Indien automatische incasso niet lukt, zijn wij genoodzaakt om € 5 administratiekosten in rekening te brengen.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?
Opzeggen van het lidmaatschap kan per seizoen, uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

Zijn jullie aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie?
Ja, wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Onze leden zijn automatisch lid van de KNGU.

Gaan de lessen het gehele jaar door?
In verband met vakanties zijn er in de schoolvakanties in principe geen lessen. Ingeval er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals groot onderhoud aan een van de sportzalen, doen wij ons uiterste best om voor een alternatief te zorgen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Hoe kan ik aan clubkleding komen?
Onze clubkleding voor recreatieve leden is te bestellen via onze pagina ‘clubkleding’ 

Zijn er financiële tegemoetkomingen?
Wij vinden dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om te sporten. Daarom proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden.

Wij hebben goede contacten met gemeenten en kunnen u helpen inkomensondersteuning ten behoeve van het sporten aan te vragen. Daarnaast kunnen we u helpen bij het aanvragen van een tegemoetkoming bij bijvoorbeeld het jeugdsportfonds.

Mijn kind is verhinderd/ziek. Wat nu?
Bij verhindering meld je je, behoudens uitzonderingsgevallen, uiterlijk 24 uur van te voren per e-mail of telefonisch af bij de lesgever. Het e-mailadres vind je terug op de website en op de informatie die je aan het begin van het seizoen hebt ontvangen.

Mijn kind is iets verloren in de gymzaal. Wat nu?
Gevonden spullen worden door de train(st)ers centraal verzameld. Spreek een train(st)er aan of de spullen van uw kind gevonden zijn.

Kunnen personen met een beperking bij jullie sporten?
Ja, dat kan. Bij voorkeur plaatsen wij personen met een beperking, indien mogelijk, in een reguliere lesgroep. Ook bieden wij een speciale lesgroep voor personen met een beperking. Voor meer informatie neemt u contact op met de ledenadministratie.

Help! Ik heb een blessure. Wat nu?
Bij een blessure kun je in overleg met de lesgever een aangepast trainingsschema volgen. Eventueel kan dit in overleg met Fysiotherapie Bladel. Onze vereniging werkt samen met Fysiotherapie Bladel om blessures te voorkomen en aangepaste schema’s vorm te geven.

Zijn er bijzondere voorwaarden voor deelname in de selectiegroepen/wedstrijdgroepen?
Ja. Deelname aan de selectiegroepen vindt slechts plaats op uitnodiging. Indien je op dit moment deelneemt aan een wedstrijdgroep van een andere vereniging, kun je contact opnemen met onze hoofdtrainster via corrie@avanti-turnivo.nl .

Ik wil sponsor worden! Kan dat?
Ja, dat kan. Wij bieden sponsorpakketten op maat, waarbij een duurzame samenwerking met onze sponsoren voorop staat. Dit varieert van het zijn van ‘vriend van’ de vereniging tot een samenwerking zoals wij die onder meer hebben met Fysiotherapie Bladel, LDE Accountants en Flow Sleeping. Voor meer informatie neemt u contact op met de penningmeester via stefan@avanti-turnivo.nl .

Ik wil vrijwilliger worden! Kan dat?
Ja, dat kan. Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter, Ronald van Kouteren, via ronald@avanti-turnivo.nl .

Zoeken jullie nog personeel?
Op dit moment hebben wij geen vacatures. Zodra er vacatures zijn worden deze opgenomen onder het tabje ‘organisatie’. Maar je kunt altijd een open sollicitatie mailen naar info@avanti-turnivo.nl

Mijn vraag staat er niet bij! Wat nu?
U kunt een e-mail sturen naar info@avanti-turnivo.nl . Het streven is om vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden.