Uw naam

Uw e-mail adres

Wie wenst u aan te melden als lid?
MezelfEen ander

Roepnaam van het aspirant-lid

Achternaam van het aspirant-lid

Geboortedatum van het aspirant-lid

E-mail adres waarop het aspirant-lid te bereiken is

Uw adres

Uw postcode

Uw woonplaats

Telefoonnummer waarop u te bereiken bent

Ik meld het aspirant-lid aan voor de volgende les(sen):
Turnen recreatiefTurnen jongensPeuter/Kleutergym50+gymPower Fit GymMotoriekgymTurngroep Senioren ReuselOuder-kindgymVolwassenengym

Ik meld het aspirant-lid aan voor de volgende vestiging:

Avanti-Turnivo werkt met automatische incasso van de contributie. Derhalve verzoeken wij u om uw IBAN-nummer op te geven.

Naam rekeninghouder:

"Ik machtig Avanti-Turnivo om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Avanti-Turnivo. Ik bevestig ervan op de hoogte te zijn dat indien ik het niet eens ben met deze afschrijving ik deze binnen acht weken na de afschrijving kan laten storneren."

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de lidmaatschapsvoorwaarden en contributietarieven van Avanti-Turnivo.

Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief van Avanti-Turnivo op het hierboven opgegeven e-mailadres

Heeft u vragen?