Op dit moment lukt het om onze vereniging draaiend te houden, maar er dreigt een serieus continuïteitsprobleem. Het voorbestaan van onze vereniging komt op termijn in gevaar als we de organisatie niet kunnen versterken.

Inmiddels hebben twee van de vier bestuursleden aangegeven op (korte) termijn te willen stoppen met hun functie. Daarnaast komen we vrijwillig kader tekort. Dit betekent dat we op zoek zijn naar minimaal drie nieuwe bestuursleden en bemensing voor diverse commissies. Het afgelopen jaar zijn diverse personen benaderd, maar zonder succes. Alle personen gaven aan interesse te hebben, maar vanwege diverse persoonlijke omstandigheden op dit moment niet beschikbaar te zijn.

Diverse vrijwilligers verrichten werkzaamheden om de contributie bij onze vereniging laag te houden: of het nu gaat om de Vrienden Van Avanti-Turnivo, poetswerkzaamheden, technische werkzaamheden in de zaal of andere taken. Het bemensen van het bestuur, de diverse kernteams, commissies en het begeleiden van activiteiten begint een serieus knelpunt te worden. Het tekort aan vrijwilligers is inmiddels dermate groot dat bij het uitvallen van één á twee personen het voortbestaan van de vereniging in gevaar komt.

Tijdens de komende ledenvergadering op 30 oktober staat het tekort aan vrijwilligers op de agenda. Samen denken we gericht over de invulling van het bestuur, van de commissies en van de activiteiten. In het belang van het voortbestaan van de vereniging roepen wij alle leden en hun familie op om met ons mee te denken over de invulling van de functies binnen onze club. Op die manier kunnen we de contributie laag houden en zorg dragen voor het voortbestaan van de club.